free
hit counter

Met welke problemen kan je hier terecht?

In De Sprekerij kan je met heel wat soorten psychologische en psychosociale problemen terecht. Hieronder zie je een richtinggevend overzicht. Zowel jongeren vanaf 16 jaar als volwassenen zijn welkom.

Als dat mogelijk en wenselijk is, werkt De Sprekerij graag samen met andere betrokken hulpverleners of diensten (huisarts, school, voorziening, enz.). 

 • Angstproblemen
  faalangst, fobie, paniek, algemene angst,...
 • Traumagerelateerde problemen
  acute stress, PTSS, dissociatie,...
 • Stemmings- en zingevingsproblemen
  neerslachtigheid, depressie, doelloosheid, lethargie,...
 • Gedragsproblemen
  obsessief gedrag, verslaving, eetproblemen, ADHD,...
 • Identiteitsproblemen
  zelfbeeldproblemen, minderwaardigheidsgevoelens,...
 • Problemen op school of werk
  burnout, demotivatie, onderprestatie,...
 • Stress en nervositeit
  spanning, slaapproblemen, psychosomatiek,...
 • Sociale omgangsproblemen
  pesten, sociale angst, conflicthantering,...
 • Gezins- en relatieproblemen
  gezinsconflicten, relationele problemen, mishandeling, misbruik,...
 • Seksuele (identiteits)problemen
  genderidentiteit, geaardheid, verminderde zin, vaginisme, erectieproblemen,...
 • Rouw en verlies
  overlijden, ongeval, ingrijpende gebeurtenissen,...
 • Geestelijk lijden door lichamelijk lijden
  kanker, HIV, ziekte, ongeval, ingreep,...

Aangepaste werking (coronacrisis)

Sedert maandag 4 mei 2020 bouwen we bij De Sprekerij de normale werking geleidelijk aan weer op. Dat gebeurt op een veilige manier. Ook online afspraken blijven mogelijk.

Welke hulp mag je verwachten?

Psychologische hulpverlening is menselijk maatwerk. Schijnbaar gelijkaardige problemen kunnen een heel verschillende achtergrond hebben en dus ook een andere aanpak vereisen. Daarom bestaat elk aanbod in een flexibele, vraaggerichte combinatie van elkaar aanvullende hulpvormen. 

Deontologie van de psycholoog

In België zijn psychologen gebonden aan de deontologische code voor Belgische psychologen. Bekijk de krachtlijnen. 

© 2009-2020 De Sprekerij