free
hit counter

Beroepsethiek van de psycholoog

In België zijn psychologen gebonden aan de deontologische code voor Belgische psychologen. Hieronder kort enkele krachtlijnen. 

Informatie

Als cliënt of toekomstig cliënt van een psycholoog heb je recht op duidelijke, voorafgaandelijke informatie over de aard en de kostprijs van de hulpverlening en van je eigen rechten in de context van die hulpverlening.

Vrijwilligheid

Een psycholoog kan alleen maar hulp verlenen aan wie vrijwillig met die hulpverlening instemt. Enkel wanneer een rechter iemand ertoe dwingt zich psychologisch te laten helpen, kan een psycholoog op dat principe een uitzondering maken en de persoon alsnog als cliënt aanvaarden.

Beroepsgeheim

Alle informatie die een psycholoog beroepshalve over zijn cliënt verwerft, valt onder het beroepsgeheim. Er wordt strikt vertrouwelijk mee omgegaan. Worden er toch gegevens met derden uitgewisseld (bv. met gezinsleden of andere hulpverleners), dan gebeurt dat pas nadat de cliënt nadrukkelijk en goed geïnformeerd met die uitwisseling heeft ingestemd. In een zeer beperkt aantal gevallen bestaat er een meldingsplicht. In principe kan enkel een rechter het beroepsgeheim van een psycholoog doorbreken.

Dossier

Een psycholoog houdt voor iedere cliënt een beveiligd vertrouwelijk dossier bij. Het kan administratieve gegevens, informatie over de hulpverlening en onderzoeksresultaten bevatten. Als cliënt heb je recht op toegang tot dat dossier. Je kan het dus zo gewenst inkijken. 

Voor meer informatie over de beroepsethiek van de psycholoog en over het beroep van psycholoog kan je terecht op de website van de Psychologencommissie

inhoud & vorm © 2009-2018 Carl Beenen