free
hit counter

Tarieven

Aangepaste werking (coronacrisis)

Sedert maandag 4 mei 2020 bouwen we bij De Sprekerij de normale werking geleidelijk aan weer op. Dat gebeurt op een veilige manier. Ook online afspraken blijven mogelijk.

Een afspraak duurt ca. 50 minuten. Als dat aangewezen is, kunnen langere sessies worden ingepland aan een pro rata tarief.

  • Bij een klinisch psycholoog: 55 euro
  • Bij een klinisch psycholoog – psychotherapeut: 60 euro

Actie – Corona 10-10-10

Alvast tot en met augustus 2020 engageert De Sprekerij zich ertoe om ten minste 10 procent van haar capaciteit voor te behouden aan de financieel meest kwetsbaren onder ons. In die gevallen wordt een remgeld aangerekend dat overeenstemt met 10 procent van het normale tarief. Per cliënt garanderen we zo nodig ten minste 10 contacten.

Huisartsen en andere verwijzers zijn van harte uitgenodigd om de mensen die er nood aan hebben over dit aanbod te informeren.

Hoe betalen?

Gedurende de coronacrisis betaal je bij voorkeur via de mobiele app op je telefoon. QR-codes werken ook via de camera.

Afzeggingen

Afspraken die worden afgezegd minder dan 24 uur voor aanvang kunnen worden aangerekend.

Sociaal tarief

In bepaalde gevallen, rekeninghoudend met je financiële situatie en met de intensiteit van de benodigde hulp, is een verlaagd tarief bespreekbaar. Deze mogelijkheid staat los van onze actie Corona 10-10-10.

Terugbetaling

Bij sommige ziekenfondsen is inmiddels beperkte terugbetaling mogelijk van hulp verstrekt door een erkend klinisch psycholoog. Reguliere tussenkomst door het RIZIV was eerder aangekondigd voor september 2016 maar laat naar gewoonte verder op zich wachten.

© 2009-2020 De Sprekerij