free
hit counter
Skip to main content

Tarieven

Een afspraak duurt ca. 50 minuten. Als dat aangewezen is, kunnen langere sessies worden ingepland aan een pro rata tarief.

  • Bij een klinisch psycholoog: 65 euro
  • Bij een klinisch psycholoog – psychotherapeut: 70 euro
  • Bij een psychiater – psychotherapeut: 92,44 euro

Bij derdebetalersregelingen gelden de RIZIV-conventietarieven.

Terugbetaling

  • Bij vrijwel alle ziekenfondsen is inmiddels beperkte terugbetaling mogelijk van hulp verstrekt door een klinisch psycholoog. Bekijk het overzicht.
  • Voor een psychotherapeutische sessie bij een psychiater trek je van het ziekenfonds 67,00 euro of 79,00 euro terug, afhankelijk van je statuut.

Hoe betalen?

Je betaalt bij voorkeur met je mobiele telefoon. QR-codes werken ook via de camera. Zo gewenst kan je ook cash betalen.

Afzeggingen

Voor afspraken die worden afgezegd minder dan 48 uur voor aanvang kan een annulatievergoeding worden aangerekend.

Wil je een afspraak telefonisch annuleren, doe dat dan op het rechtstreeks nummer van je therapeut, niet op het centrale nummer. Bedankt!

Sociaal tarief

In bepaalde gevallen, rekeninghoudend met je financiële situatie en met de intensiteit van de benodigde hulp, is een verlaagd tarief bespreekbaar.