free
hit counter

Tarieven

Een afspraak duurt ca. 50 minuten. Als dat aangewezen is, kunnen langere sessies worden ingepland aan een pro rata tarief.

  • Bij een klinisch psycholoog: 60 euro
  • Bij een klinisch psycholoog – psychotherapeut: 65 euro
  • Bij een psychiater – psychotherapeut: 80 euro

Terugbetaling

  • Bij vrijwel alle ziekenfondsen is inmiddels beperkte terugbetaling mogelijk van hulp verstrekt door een klinisch psycholoog. Bekijk het overzicht.
  • Meer informatie over de voorbarig aangekondigde RIZIV-terugbetaling van psychologische zorg vind je op deze pagina.
  • Voor een psychotherapeutische sessie bij een psychiater trek je van het ziekenfonds 61,21 euro of 72,47 euro terug, afhankelijk van je statuut.

Hoe betalen?

Je betaalt bij voorkeur met je mobiele telefoon. QR-codes werken ook via de camera. Zo gewenst kan je ook cash betalen.

Afzeggingen

Afspraken die worden afgezegd minder dan 24 uur voor aanvang kunnen worden aangerekend.

Sociaal tarief

In bepaalde gevallen, rekeninghoudend met je financiële situatie en met de intensiteit van de benodigde hulp, is een verlaagd tarief bespreekbaar. 

RIZIV-terugbetaling van psychologische hulp?

14 augustus 2021 — De voorbije weken berichtten sommige media dat er een belangrijk akkoord is bereikt rond de terugbetaling door het RIZIV van psychologische hulp. Wat we op dit moment zelf weten, zetten we graag kort op een rijtje.

Corona

Sedert 1 september 2021 gelden in De Sprekerij versoepelde anti-corona-maatregelen.

© 2009-2021 De Sprekerij