free
hit counter

Wat biedt De Sprekerij?

Psychologische hulpverlening is menselijk maatwerk. Schijnbaar gelijkaardige problemen kunnen een heel verschillende achtergrond hebben en dus ook een andere aanpak vereisen. Daarom bestaat elk aanbod van De Sprekerij in een flexibele, vraaggerichte combinatie van elkaar aanvullende hulpvormen. Hieronder een korte omschrijving van de voornaamste. 

Onthaal

Tijdens onthaalgesprekken wordt open en zonder vooroordelen naar je geluisterd. Alles mag worden gezegd, niets moet worden gezegd. Je bent welkom met je verhaal en met je stiltes. Dat is de essentie.

Misschien zit je met vragen en zoek je advies. Of wil je bovenal iets kwijt. Of heb je voor jezelf al besloten dat je voor een wat langere tijd psychologische hulp wil; nu alleen de psy nog. Misschien gaf een vriend of je huisarts je de raad hier eens aan te kloppen. Of ben je hier in verband met je kind. Of in verband met je ouders. Het kan van alles zijn. Je bepaalt zelf de agenda en het tempo.

Ook de afloop van een onthaalgesprek is helemaal open. Misschien ben je opgelucht. Misschien zit het veel dieper. Misschien kom je nog een keer terug om verder uit te zoeken wat De Sprekerij voor je kan betekenen. Misschien niet. Misschien krijg je adressen mee waar hulp wordt verleend die beter aansluit bij je noden.

Vraagverheldering

Wie net een dierbare verloor, weet goed waarom hij zich ook zelf verloren voelt. Maar vaak is het veel minder duidelijk hoe de problemen in elkaar zitten. Waarom je angstig of neerslachtig of rusteloos bent, je werk of je school laat schieten, niet vooruitkomt, dingen doet die je niet wil en dingen laat die je wél wil.

Vraagverheldering zorgt ervoor dat je vragen en klachten zorgvuldig in hun context worden geplaatst. Het grote plaatje. Op welke levensdomeinen gaat het goed met je? Op welke niet? Wat gebeurt er om je heen? Wat heb je al meegemaakt? Welke toekomstdromen heb je?

Hoe duidelijker de context van je vragen en problemen, des te gerichter gezocht kan worden naar manieren om er echt wat aan te doen. En des te kleiner trouwens ook de kans op een modieuze snelkookdiagnose — van AHDH tot depressie — waar de eigenheid van je verhaal achter verdwijnt.

Psychologische begeleiding

"Begeleiding" is een ruim begrip. Er zitten erg uiteenlopende dingen in. Rouwbegeleiding is iets heel anders dan de begeleiding van een kind met schoolproblemen of van iemand met schizofrenie.

Toch is psychologische begeleiding vrijwel altijd gericht op het verbeteren van je vermogens om zelf je problemen te beperken, op te lossen, te vermijden. Naargelang de omstandigheden bevat een begeleiding dan andere ingrediënten in andere verhoudingen. Denk aan ondersteunende gesprekken, advies, verkennende en associatieve gespreksvormen, training, expressie, structuurverlening, psycho-educatie, enz.

Het spreekt voor zich dat met name bij onduidelijke of complexe problemen een goed zicht op de context — het grote plaatje — noodzakelijk is om van een begeleiding iets zinvols te kunnen maken. In elke begeleiding zit daarom vraagverheldering verweven.

Psychotherapie

"Therapie" is een moeilijk woord voor "behandeling". Net als "begeleiding" is het een erg ruim begrip. Bovendien is het onderscheid tussen die twee in een psychologische setting niet echt duidelijk. Zo blijkt vaak net het begeleidingsaspect van een psychotherapie — de vertrouwensrelatie op zich — het voornaamste therapeutisch effect te sorteren.

Dikwijls vertrekt hulpverlening die nadrukkelijk onder psychotherapeutische vlag vaart veel sterker van één welbepaald theoretisch model over het functioneren van de menselijke geest. In het geval van De Sprekerij zijn uitgesproken psychotherapeutische interventies veelal psychoanalytisch, experiëntieel of cognitief-gedragstherapeutisch onderbouwd.

Voor strak "volgens het boekje" gevoerde therapieën kan je in De Sprekerij niet terecht. Specifieke psychotherapeutische technieken worden toegepast in een flexibel, cliëntgericht begeleidingskader.

inhoud & vorm © 2009-2018 Carl Beenen