free
hit counter
Skip to main content

Interne werking

Voor teamleden

Centrale aanmeldingen

Bekijk de lijst van centrale aanmeldingen en geef zo gewenst je belangstelling en de geschatte wachttijd aan.

Teamagenda

In de teamagenda vermeld je je afwezigheden, afwijkende werkuren en opbouwuren. Je vindt er ook de intervisie- en andere vergaderdatums.

Huisregels

De huisregels van De Sprekerij. De aangepaste gebruiksregels voor de lijst van centrale aanmeldingen staan in de PDF-versie in fluo.

Heraanmeldingsformulier

Gebruik bij voorkeur dit formulier om een nieuwe of huidige cliënt centraal aan te melden.

Lokaalbezetting

Bekijk wanneer welke lokalen normaal bezet en vrij zijn, zodat je een idee hebt van de mogelijkheden tot verschuiving of uitbreiding.

Afsprakenkalender

Beheer je online afsprakenkalender, zodat hij afgestemd blijft op je (gewenste) reële agenda. Lees ook even de korte handleiding.

Intervisiegroepen

Alle intervisiegroepen t/m juni 2024 op een rijtje. De datums staan ook in de teamagenda.

Literatuur

Een verzameling literatuur in pdf-formaat. Tip: inhoudstafels zijn vaak niet aanklikbaar in je browser maar wél in Acrobat Reader.

Administratieve tools

Enkele documentmodellen, ziekenfondsdocumenten, een netto-inkomenschatter, enz.

Inhoudelijke tools

De DSM in al zijn historische glorie, behandelplanners, invulroosters, vragenlijsten, enz.

ICE cliëntcontactinfo

Minimale cliëntcontactinfo voor in uiterste noodgevallen (langdurige onbereikbaarheid of overlijden medewerker).

RIZIV-conventie

De voornaamste informatie over de nieuwe RIZIV-conventie