free
hit counter

Carl Beenen

Carl Beenen (°Ekeren, 1971) is klinisch psycholoog. Hij studeerde aan de Universiteit Gent en legde zich daarbij eerst toe op psychoanalytische methodes.

Van 1997 tot 2002 werkte hij als klinisch psycholoog op het Gentse OCMW. Hij was er mede-oprichter van de psychologische dienst en actief in een project rond integrale gezinsbegeleiding. In die periode bekwaamde hij zich in contextuele en systeemtherapeutische hulpvormen en bouwde hij een ruime ervaring op in het begeleiden van jongeren, volwassenen en gezinnen met uiteenlopende problemen. 

Van 2002 tot 2009 was hij binnen de Vlaamse Overheid nauw betrokken bij de herstructurering van het Vlaamse jeugdhulpbeleid. Hij coördineerde diverse vernieuwingsprojecten en verwierf zo een uniek zicht op het complexe en vaak modegevoelige hulpverleningslandschap in Vlaanderen. 

Eind 2009 startte Carl dan in Antwerpen zijn zelfstandige psychologische praktijk onder de naam van De Sprekerij.

Van 2013 tot 2015 verdiepte hij zich in de structurele dissociatietheorie als integraal kader voor de behandeling van complexe posttraumatische problemen.

Vandaag voltooit Carl nog een postgraduaatsopleiding in de wetenschappelijk onderbouwde psychotherapie aan de Universiteit Antwerpen, waardoor hij zich verder bekwaamt in de geïntegreerde toepassing van cognitief-gedragstherapeutische, experiëntiële, psychoanalytische en systeemtherapeutische behandelvormen.

Erkenningsnummer
Visum gezondheidszorgberoep (WUG)

265146

Registerstatus

Gecertificeerd klinisch psycholoog
Klinisch psycholoog – supervisor

Lidmaatschappen

Belgische Federatie van Psychologen
Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen
Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte en Experiëntiële Psychotherapie
Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie
Psychologenkring Antwerpen-Centrum

© 2009-2019 De Sprekerij