free
hit counter

Carl Beenen

Carl Beenen (°Ekeren, 1971) is klinisch psycholoog. Hij studeerde aan de Universiteit Gent en legde zich daarbij eerst toe op psychoanalytisch georiënteerde methodes.

Van 1997 tot 2002 werkte hij als psycholoog op de Gentse Sociale Dienst. Tegelijk was hij actief in een project rond integrale gezinsbegeleiding. In die context bekwaamde hij zich ook in systeemtherapeutische hulpvormen en bouwde hij een ruime ervaring op in het begeleiden van jongeren, volwassenen en gezinnen met uiteenlopende problemen. 

Vanaf 2002 was hij binnen de Vlaamse Overheid nauw betrokken bij de herstructurering van het Vlaamse jeugdhulpbeleid. Hij coördineerde diverse vernieuwingsprojecten en verwierf zo een uniek zicht op het complexe en vaak modegevoelige hulpverleningslandschap in Vlaanderen. 

Sedert 2009 wil Carl met De Sprekerij een eigentijds laagdrempelig antwoord bieden op de nog steeds toenemende nood aan professionele psychologische hulp. 

Momenteel doorloopt Carl nog een postacademische opleiding wetenschappelijk onderbouwde psychotherapie aan de Universiteit Antwerpen, waardoor hij zich verder bekwaamt in cognitief-gedragstherapeutische, experiëntiële, psychoanalytische en systeemtherapeutische behandelvormen.

Erkenningsnummer
Visum gezondheidszorgberoep

265146

Registerstatus

Gecertificeerd klinisch psycholoog
Klinisch psycholoog — supervisor

© 2009-2019 De Sprekerij