free
hit counter

Carl Beenen

Carl Beenen (°Ekeren, 1971) is klinisch psycholoog. Hij studeerde aan de Universiteit Gent en legde zich daarbij toe op psychoanalytisch georiënteerde methodes. 

Van 1997 tot 2002 werkte hij als psycholoog op de Gentse Sociale Dienst. Tegelijk was hij actief in een project rond integrale gezinsbegeleiding. Hij bekwaamde zich ook in systeemtherapeutische en cognitief-gedragstherapeutische hulpvormen en bouwde een ruime ervaring op in het begeleiden van jongeren, volwassenen en gezinnen met uiteenlopende problemen. 

Vanaf 2002 was hij binnen de Vlaamse Overheid nauw betrokken bij de herstructurering van het Vlaamse jeugdhulpbeleid. Hij coördineerde diverse vernieuwingsprojecten en verwierf zo een uniek zicht op het complexe en vaak erg modegevoelige hulpverleningslandschap in Vlaanderen. 

Sedert 2009 wil Carl met De Sprekerij een laagdrempelig eigentijds antwoord bieden op de nog steeds toenemende maatschappelijke nood aan professionele psychologische hulp.

Beroepsinfo

  • Erkenningsnummer Psychologencommissie: 711108553
  • Lid van de Belgische Federatie van Psychologen
  • Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen
  • Gecertificeerd klinisch psycholoog

inhoud & vorm © 2009-2019 Carl Beenen