free
hit counter

RIZIV-terugbetaling van psychologische hulp?

22 september 2021 — Opgelet! De inhoud van deze pagina kan de volgende dagen en weken nog wijzigen.

De voorbije maanden berichtten sommige media dat er een belangrijk akkoord is bereikt rond de terugbetaling door het RIZIV van psychologische hulp. En dat klopt. Maar helaas klopt het niet dat deze conventie al zou ingaan op 1 september 2021. En het klopt al evenmin dat iederéén van deze terugbetalingsregeling zal kunnen gebruikmaken.

Wat we op dit moment zelf weten, zetten we graag kort op een rijtje.

Wat weten we al?

  • Er komt een beperkte terugbetalingsregeling onder de verplichte ziekteverzekering. De regeling houdt in dat iemand recht heeft op maximum 8 sessies (of 10 sessies als minderjarige) per jaar bij een geconventioneerd klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog aan een remgeldtarief van 11 euro per sessie. 
  • Een verwijzing door een arts of een voorafgaande psychologische of psychiatrische diagnose zal niet nodig zijn. 
  • In bepaalde gevallen zal de terugbetalingsregeling kunnen worden uitgebreid tot maximum 20 sessies per jaar.
  • Het RIZIV voorziet een budget dat ruim onvoldoende is om iederéén die psychologische hulp nodig heeft van deze terugbetalingsregeling te laten genieten. In de praktijk zal het uitgetrokken budget volstaan om hooguit 10 à 15 procent van de reële noden te financieren.

Wat weten we nog niet?

  • Anders dan in de pers te lezen stond, gaat deze terugbetalingsregeling nog niet daadwerkelijk in op 1 september 2021. In het akkoord met het RIZIV wordt die datum louter genoemd als vroegst mogelijke datum. Wanneer de terugbetalingsregeling dan wél van kracht zal worden, is voorlopig onbekend.
  • We hebben nog geen voldoende zicht op de eventuele voorwaarden waaraan klinisch psychologen moeten voldoen als zij in deze nieuwe regeling willen meedraaien. 
  • Evenmin hebben we voldoende zicht op eventuele deontologische problemen die aan de conventie verbonden zijn (bv. de verplichting om informatie op te nemen in je elektronisch medisch dossier of te delen met je huisarts en andere zorgverleners.)  
  • Zodra we zelf meer weten, verneem je het op deze pagina.

Het team van De Sprekerij

© 2009-2021 De Sprekerij