free
hit counter

Helena Knaeps

Helena Knaeps (°1992) is klinisch psycholoog (Vrije Universiteit Brussel). Mensen vanaf 18 jaar kunnen bij haar terecht met uiteenlopende problemen zoals stress- en angstklachten, zelfbeeld- en identiteitsproblemen, depressie en andere stemmingsklachten, persoonlijkheidsproblematieken, enz.

Helena is ook werkzaam op de psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ). Ze begeleidt er mensen die een psychische crisis doormaken of die kampen met een depressie, psychose, persoonlijkheidsstoornis of een ander soort probleem.

Doorheen haar werk met mensen met onderling sterk verschillende achtergronden, problemen en verwachtingen, hecht Helena veel belang aan de flexibiliteit en vraaggerichtheid van haar psychologisch aanbod. Iemands unieke noden, persoonlijkheid, vragen, sterktes en zwaktes vergen telkens opnieuw een open en particuliere benadering. Samen ga je op zoek naar een nieuw en helpend perspectief door kwetsbare en confronterende thema’s te bespreken, overtuigingen uit te dagen en ideeën uit te wisselen.

E-mail
Telefoon

0456 234 257

Werktijden

Woensdag — 18u30-20u30
Donderdag — 10u-17u

Tarief

55 euro

Maak een afspraak bij Helena Knaeps

Laden...
Erkenningsinformatie

Gecertificeerd klinisch psycholoog
Psychologencommissie: 922118055
Visum WUG: 261150

Administratief

Bank: BE05 7360 6845 4075
KBO: 0748.535.241

© 2009-2021 De Sprekerij